Tijdelijk is dit invulformulier buiten gebruik. Stuurt u a.u.b. een e-mail naar bas@vomp.nl
o.v.v. het aantal CD's 'Verzameld Werk' en uw naam en volledige adres.
Graag het totaalbedrag overmaken op bankreknummer:  
3691.17.999 t.n.v. W.S. van Otterloo, Aalsmeer,
dan heeft u binnen 5 werkdagen de bestelling in huis.

Dank voor uw medewerking

CD Titel
 
Rogier van Otterloo 'Verzameld werk' (3 CD-box)
Aantal:
Prijs p/stuk: 25,00 euro (inclusief portokosten binnen Nederland.
                          (for Europe 1 euro extra, outside Europe 2 euro extra)
Totaal:  euro
 
  Dhr. Mevr.
Voornaam / First name:
Tussenvoegsels:
Achternaam / Name:
Straat / Address:
Huisnummer / number:
Postcode / Postal Code:
Woonplaats / Domicile:
e-mail address:
Opmerking / Comment:

 

                   

  

bankreknr. / bankaccountnumber    3691.17.999
t.n.v. / in the name of                     W.S. van Otterloo, Aalsmeer
o.v.v. / mentioning                         'CD Rogier'
en uw postcode+ huisnr. / 
                                                      
'CD Rogier' and your postal code and number

                              IBAN number : NL 02 RABO 0369 1179 99
                               BIC (SWIFT) : RABONL2U


Deze gegevens krijgt u ook automatisch per email toegestuurd.
This transfer information will be sent to you automatically by email